Fossiler

Mange amatørsamlere og professionelle palæontologer besøger lokaliteterne med moler for at finde enestående fossiler.

I moleret og Stolleklint Leret er der mulighed for at finde fossiler fra en mængde forskellige dyregrupper, foruden en hel del planterester. Der er fra Stolleklint Ler og moler kendskab til ca. 75 forskellige arter af fisk, ca. 200 forskellige arter af insekter, samt enkelte arter af muslinger, snegle, søstjerner, slangestjerner, rejer, fugle, skildpadde, havslanger, krabber med flere, samt en stor del forskellige planter.

 

Aftryk og forsteninger

Fossiler bevares dels som aftryk i det bløde moler, hvor aftrykkene kan være farvet af rust eller kalciumfosfat. Moleret kan også optræde i en kalkhærdet form der kaldes for cementsten.

Komplette cementsten har ofte form som store linser, de kan være mere end 2 meter i diameter og over en ½ meter tykke. Navnet kommer fordi man brugte stenene som ”kalkbrud”. Cementsten er dannet i havbunden og udmærker sig ved at have en exceptionel bevaringsgrad af fossiler f.eks. tredimensionelle fugleskeletter, hvilket er helt unikt.

En særlig variant af cementsten, kaldes ”den stribet cementsten”, der fortrinsvis findes på Fur. Disse er grå og fremstår mere bølgede end den ordinære cementsten, og de repræsenterer en ældre del af moleret.

Af andre hærdede lag findes det, som kaldes lerskifer. Disse lag stammer fra StolleKlint Leret i den nedre del af Ølst Formationen. Lerskiferen er en hærdet slamsten, der vidner om en massiv global opvarmning og den øverste del af moleret vidner om en fauna der mere passer til et tempereret klima. Disse lag ligger på en globalt anerkendt geologisk tidsgrænse mellem tiderne Paleocæn/Eocæn og beviser en klimapåvirket udvikling.

Studiet af fossiler og fauna i dette niveau er af stor international interesse.

Sidebar