Danekræ

Inspireret af loven om danefæ indførtes i 1989 begrebet ”danekræ” som betegnelse for jordfundne naturskabte genstande af enestående naturhistorisk værdi. Ligesom danefæ tilhører danekræ staten og skal afleveres til et af statens naturhistoriske museer.  Af danekræ kan nævnes:

  1. Sjældne eller meget velbevarede fossiler (forstenede dyr og planter).
  2. Hele dyreskeletter, eller større dele heraf, samt sjældne hele kranier eller dele af kranier fra istiden og tiden herefter.
  3. Mineraler med sjælden sammensætning eller forekomstmåde og krystaller af usædvanlig størrelse eller form.
Sidebar