Ungdomsudannelser

EKSKURSIONSFORLØB FOR GYMNASIER

Målgruppe:                Gymnasier og ungdomsuddannelser

Fag:                               Geografi, naturfag og naturgeografi

Varighed:                    2 -4 timer

Maks. deltagere:      45

Eksempler på emner der kan inddrages: Evolution, paleoøkologi/ paleoklima, Istidslandskaber og strukturgeologi. Se på forskellige aflejringstyper, fx moræneler, smeltevandssand, marint ler og moler. Feltarbejde (prøveindsamling og fossiljagt). Introduktion til naturvidenskabelig metodik (kategorisering af bjergarter/strandsten ud fra ydre karakteristika så som farve og strukturelementer), sedimenter og aflejringsmiljøer.Benyt jer af museets skoletjenestes geologer og giv jeres ekskursion et større fagligt indhold. Med udgangspunkt i de ovenstående punkter er der mulighed for at få hjælp til at strikke et ekskursionsforløb sammen, der passer til jeres behov.