Ungdomsudannelser

Kontakt: Bo Schultz, telefon: 9915 6931, mail: bosc@museumsalling.dk
Kontakt: René L. Sylvestersen, telefon: 9915 6935, mail: rlsy@museumsalling.dk

EKSKURSIONSFORLØB FOR GYMNASIER

Eksempler på emner der kan inddrages: Evolution, paleoøkologi/ paleoklima, Istidslandskaber og strukturgeologi. Se på forskellige aflejringstyper, fx moræneler, smeltevandssand, marint ler og moler. Feltarbejde (prøveindsamling og fossiljagt). Introduktion til naturvidenskabelig metodik (kategorisering af bjergarter/strandsten ud fra ydre karakteristika så som farve og strukturelementer), sedimenter og aflejringsmiljøer.Benyt jer af museets skoletjenestes geologer og giv jeres ekskursion et større fagligt indhold. Med udgangspunkt i de ovenstående punkter er der mulighed for at få hjælp til at strikke et ekskursionsforløb sammen, der passer til jeres behov.

Fag:                               Geografi, naturfag og naturgeografi
Varighed:                    2 -4 timer
Maks. deltagere:      45