Kan fortidens DNA hjælpe os i fremtiden?


signaturbillede
Hør hvordan fortidens DNA kan fortælle os hvorfor vi mennesker ser forskellige ud og rammes af forskellige sygdomme, hvornår nutidens danske forfædre kom til landet, hvorfor de store istidsdyr forsvandt og hvordan Grønland så ud for 2 millioner år siden.
Via livestream direkte fra Aarhus Universitet – Ved Eske Willerslev, professor i DNA-forskning, Globe Institute, Københavns Universitet.
Pladsreservation: Bare mød op – pladsreservation ikke mulig
Entré: gratis
Hvorfor ser vi mennesker forskellige ud? Hvorfor lider nogle befolkningsgrupper oftere af nogle sygdomme end andre befolkningsgrupper? Og hvad kan vi forvente at konsekvenserne af de globale klimaforandringer bliver? Disse spørgsmål, og mange andre, kan fortidens DNA hjælpe med at give svar på.
I dette foredrag vil Eske Willerslev tage os på en rejse tilbage i tiden. Han vil fortælle os hvordan nutidens europæere blev dannet, hvornår nutidens danske forfædre kom til landet, hvorfor de store istidsdyr forsvandt og hvordan Grønland så ud for 2 millioner år siden.
Arrangør: Arbejdsgruppe Fur Foredrag og Fur Museum
Foredraget begynder kl. 19.00 præcist og slutter kl. 21.00. Der er 20 minutters pause i foredraget og opfølgende spørgsmål bagefter. Fur Museum åbner dørene kl. 18.45. Der er gratis adgang til foredragslokalet.

Se hele programmet på: https://ofn.au.dk/sted/281