Antistof og antiverden


signaturbillede
I de seneste år er fysikerne blevet i stand til at producere og studere antistof på måder som for få årtier siden blev betragtet som ren science fiction. Studier af antistof kan måske afsløre hvorfor stjerner, planeter og mennesker faktisk er til.
Offentlig foredrag via livestream direkte fra Aarhus Universitet – Ved Jeffrey S. Hangst, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet.
Pladsreservation: Bare mød op – pladsreservation ikke mulig
Entré: gratis
Ordet ‘antistof’ fremkalder ofte vilde forestillinger om fx dommedagsvåben eller energikilder til rumskibe. Men hvad er de videnskabelige facts om antistof?
I de seneste år er fysikerne blevet i stand til at producere og studere antistof på måder som for få årtier siden blev betragtet som ren science fiction.
Og hvorfor er der så stor interesse for dette gådefulde antistof? Fordi universet slet ikke burde eksistere. For da universet opstod ved Big Bang, burde der være skabt lige meget stof og antistof, og de ville tilintetgøre hinanden. Men antistoffet er pist forsvundet.
Studier af antistof gemmer måske på nøglen til at forstå hvorfor at fx stjerner, planeter og mennesker faktisk er til.
I foredraget vil du få en introduktion til fysikernes teori bag antistof og dernæst en dybere gennemgang af det eneste antistofatom som det er lykkedes forskerne at fremstille: antihydrogen. Antihydrogen, som også kaldes antibrint, er antistof-modstykket til det mindste atom i vores almindelige stofverden, hydrogen – hvis struktur Niels Bohr optrevlede for mere end 100 år siden.
Hvordan er antiverdenen? Har antihydrogen den samme struktur som hydrogen? Falder den opad eller nedad? Få svaret på disse spørgsmål i forelæsningen.
Arrangør: Arbejdsgruppe Fur Foredrag og Fur Museum
Foredraget begynder kl. 19.00 præcist og slutter kl. 21.00. Der er 20 minutters pause i foredraget og opfølgende spørgsmål bagefter. Fur Museum åbner dørene kl. 18.45. Der er gratis adgang til foredragslokalet.

Se hele programmet på: https://ofn.au.dk/sted/281