Indskoling

FOSSILJAGT I MOLERET

Målgruppe:               0- 3 klasse

Fag:                             Natur og teknik, geografi, naturfag og naturgeografi (men også for andre fag)

Varighed:                  Varighed1½ – 2 timer

Maks. deltagere:    Normalt 1-2 klasser men vi kan håndtere større grupper, hvis det aftales i god tid

Lokalitet:                  Bette Jenses Hyw

Kom på fossiljagt i det 54 millioner år gamle moler og se om I finder danekræ eller forstenet fiskebæ. Moleret har et rigt indhold af spændende fossiler (forsteninger) og med et minimum af viden og lidt tålmodighed er det muligt at gøre spændende fund. Disse kan fortælle meget om, hvordan verden så ud for 54-55 millioner år siden.
I følgeskab med en geolog/naturvejleder fra museet vil I komme med ud at lede efter fossiler i moleret. Undervejs vil eleverne blive introduceret for nogle af de geologiske processer, der har gjort det muligt at det lige er her man kan finde fossiler. På turene vil vi desuden komme ind på vulkanisme og sammenkæde det med de askelag, der ses i moleret.
Forløbet kan aldersdiffereres og der er mulighed for bl.a. at inddrage emnerne evolution, vulkanisme, pladetektonik, istider, museumsindsamling, samspillet mellem mennesker og natur og landskabsgeografi, hvis det ønskes. Kontakt os for at høre nærmere.

 

GEOLOGISK RUNDVISNING PÅ FUR MUSEUM

Målgruppe:  0 – 3 klasse

Fag: Natur og teknik, geografi, naturfag og naturgeografi (men også for andre fag)

Varighed: ca. 1 time

Maks. deltagere: 1 klasse ad gangen, men mulighed for holddeling ved større grupper

Få en rundvisning i Fur Museums udstilling med en af museets geologer. Museet huser en enestående samling af 54 millioner år gamle forsteninger fra moleret (diatomit): Fisk, fugle, skildpadder, insekter, træer og planter.  Udstillingen kan besøges selvstændigt eller I kan få en af museets geologer til at vise jer rundt og svare på spørgsmål. Der vil være mulighed for bl.a. at få inddraget emner om dinosaurer, evolution, fossiler, paleoøkologi, paleoklima og geologi generelt i rundvisningerne. Der vil desuden være mulighed for at tilvælge foredrag om samspillet mellem mennesker og natur eller landskabsgeografi, hvis det ønskes. Rundvisningen kan også bruges som forberedelse til en fossiljagt i moleret.

 

HVAD FINDER VI VED STRANDEN

Målgruppe:              0 – 3 klasse

Fag:                             Natur og teknik, biologi

Varighed:                 ca.2 timer

Maks. deltagere:    2 klasser. Ved større grupper ring og hør nærmere

Lokalitet:                  Aftales nærmere

Fur Museum har mulighed for at tilbyde jer at få en naturvejleder/geolog med til stranden. På strandene langs Furs kyster er der mulighed for at finde sten, der beretter om dinosaurernes kommen og forsvinden, hvordan istidernes hærgen har formgivet landskabet, gigantiske vulkaner ved Grønland og meget meget mere. På denne vandretur vil der blive lagt vægt på de mange forskellige sten, der findes og hvilken historie de kan fortælle. Der vil desuden være mulighed for at inddrage, hvad vi ellers finder af sneglehuse, skaller, tang, osv. til at få en snak om livet i fjorden.

Emner der kan blive taget op efter ønske: Stenkending, moler, vulkanisme, istider, dyr og vandkvalitet ved Limfjorden.